dot dot
ราคากิจกรรมและค่าผ่านประตู
กิจกรรมแบบหมู่คณะ

 

 


 

  กรุณาเช็ควันที่ว่างก่อนจองที่ 0878251338

สำหรับโรงเรียนหรือ สถานศึกษา ที่ประสงค์จะนำนักเรียนในสถานศึกษาของท่าน เข้าเยี่ยมชมและทำกิจกรรม ที่ กับ คุ้มวิมานดิน ทางคุ้มวิมานดิน มีความยินดี ที่จะถ่ายทอดภูมิปัญญา และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อันจะเป็นสิ่งที่ ช่วยจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ และการประยุกต์ใช้สิ่งใกล้ตัวให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังที่ ทางคุ้มวิมานดิน ได้ทำเสมอมา กับกิจกรรมการเรียนรู้ ที่หลายต่อหลายสถานศึกษาได้เคยมาเข้าร่วม รวมถึงนักเรียน นักศึกษา ที่ได้ นำความรู้ ความคิด และความสนุกสนาน กลับไปมากมาย 

 

กิจกรรมเหมาะกับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ รูปแบบ รายละเอียดงานที่สอนจะมีการปรับให้เหมาะสมกับผู้ทำกิจกรรมในวัยต่างๆ

 

  

 

    
 

 


 

 

 

  

  

 

   

  Copyright © 2010 All Rights Reserved. คุ้มวิมานดิน ตั้งแต่ปี พศ.2547
คุ้มวิมานดิน จ.ฉะเชิงเทรา KOOMWIMARNDIN 121/1 หมู่.3 ตำบลคลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา www.koomwimarndin.com ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องปั้นดินเผา คุ้มวิมานดิน Otop จ. ฉะเชิงเทรา และจัดจำหน่ายพืชผลการเกษตร ผักพื้นบ้าน เปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติ และศิลปะ ในบรรยากาศอารมณ์รีสอร์ท เหมาะสำหรับวันพักผ่อนและวันสบายๆ ของทุกคนในครอบครัว