ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
 

  คุ้มวิมานดิน  บนพื้นที่8ไร่ ทำไมเราจึงชวนคุณมา "ปั้นดิน" สร้างผลงานชิ้นเดียวในโลก ด้วยมือของคุณเอง กันที่นี่ ด้วยธรรมชาติมอบทรัพย์ากรดินเหนียว อันทรงคุณค่า และมีคุณสมบัติที่ดีเหมาะกับงานปั้น เราจึงริเริ่ม สร้างสรรค์ ชักชวนให้ทุกคนมา เห็นคุณค่า ของดิน และ งานศิลปะ ปั้นมือ คุ้มวิมานดิน คุ้มวิมานดิน เราสลัดความคิดที่จะเป็นโรงงานเครื่องปั้นดินเผา หรืออะรก็ตาม ที่ใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง ด้วยเครื่องจักร ด้วยแบบพิมพ์  หรืองานทำงานเคลือบเซรามิกส์ ที่ต้องนำสารเคมี มาเผา ให้เกิดสีสัน แต่สีสันของงานปั้นที่นี่ เกิดจากรอยยิ้ม ของตุ๊กตา ที่เราสร้างขึ้นมาด้วยมือเปล่า แบบ Free Hand ใช้ดินเพียงเล็กน้อย สร้างคุณค่าได้มหาศาล ทั้งในแง่ งานศิลปะ และ การใช้ทรัพยากร รวมถึง การสะท้อนมุมมอง ที่เราเห็นคุณค่าในตัวของเราเอง เรามีแบบไหน เราควรยืนอยู่ที่ จุดที่สูงสุด ในความภูมิใจที่เป็นเรา เราอยากให้ ทุกคนได้มา สัมผัส ถึง แนวความคิด ที่ว่า 

     มีดิน=มีกิน ถ้ามีดิน เราก็มีกิน เราใช้ดินเหนียวมาปั้น งาน ศิลปะ เราใช้ดินในการเกษตร ปลุกมะม่วงมันและพืนสวนแบบดูแลง่าย ใช้ท้องร่องให้น้ำพืช กักเก็บน้ำ